tr?id=1024158011009304&ev=PageView&noscript=1
nauka snowboard dobra 560x416
25-07-2019 EHschool

Od 2013 roku, wskutek wejścia w życie ustawy deregulującej dostęp do niektórych zawodów trenerem sportowym, w tym trenerem snowboardu może zostać każdy, kto ma ukończone 18, legitymuje się średnim wykształceniem, posiada niezbędne wiedzę, umiejętności i doświadczenie do szkolenia w danej dziedzinie oraz nie jest karany. Co to oznacza? Tyle, że jeśli chcemy nauczyć się jeździć na snowboardzie i zrobić to w sposób bezpieczny oraz na poziomie profesjonalnym, powinniśmy do tego celu poszukać licencjonowanej szkoły. Inaczej pozostaje nam zaufać człowiekowi, który prawdopodobnie nie będzie w stanie udowodnić swoich kwalifikacji. A dlaczego jeszcze warto zaufać licencjonowanym szkołom nauki jazdy na snowboardzie?

Przejrzyste warunki nauki

W Polsce od 2008 r. funkcjonuje Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, które posiada wypracowane i skodyfikowane standardy kształcenia trenerów i metodykę nauczania jazdy. Stowarzyszenie to udziela również licencji oraz patronatów szkołom spełniającym wskazane przez nie kryteria. Licencjonowana szkoła jazdy SITS gwarantuje poziom nauki podstaw jazdy dostosowany do możliwości adaptacji ucznia, zapewnia w pełni wyszkoloną, wykwalifikowaną i certyfikowaną kadrę instruktorów, którzy nie tylko posiadają merytoryczne przygotowanie, ale również poszerzają kompetencje, startują w zawodach itp. Zdobywanie umiejętności pod kierunkiem takiego trenera lub instruktora skutkuje nie tylko przyswajaniem wiedzy i kunsztu jazdy w logiczny sposób, ale też daje możliwość zdobycia stopnia sprawności SITS. Stopień ten uprawnia potem do rozpoczęcia określonego kursu instruktorskiego lub trenerskiego.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Licencjonowana szkoła snowboardu to także idealne dopasowanie zakresu nauki do wieku i poziomu umiejętności uczestników kursu oraz zapewnienie im najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas nauki i wypoczynku. Jak to wygląda w praktyce? To współpraca ze sprawdzonymi placówkami noclegowymi, gwarancja ubezpieczenia medycznego w kraju i zagranicą, zapewnienie transportu czy dopilnowanie dokumentacji pobytowej wszelkiego typu.